CÒMIC

ACTIVITAT DE CÒMIC

L’’activitat proposa una aproximació al món de la il·lustració i el còmic des d’’un punt de vista teòric i pràctic. El nen aprendrà a dibuixar personatges, l’’espai per on es mouen, el tractament de la llum, el moviment etc...així com se li ensenyaran diverses tècniques i recursos utilitzats en aquest món. Al mateix temps es treballarà el concepte d’’història gràfica, com relatar fets amb imatges i s’’introduirà el nen en l’’àmbit del còmic.

L’’objectiu és donar al nen una sèrie de recursos gràfics, pictòrics i visuals per tal que ampliï la seva manera de veure l’’art i al mateix temps desenvolupi una altra manera d’’enfocar el dibuix i
trobi el seu propi camí d’’expressió. També amb el còmic final s’’intentarà que sigui el mateix
infant qui a mida que vagi creant la seva història treballi conceptes com la decisió, la
responsabilitat, l’’esforç, l’’autoexpressió i l’’autoestima.


L'activitat està dirigida als alumnes de 4t d'EP fins a ESO. La monitora de l'activitat és la Marina Bancells.


GRUPS CURS 2018-19