PUNT A PUNT


ACTIVITAT PUNT A PUNT


Descripció: Teixir és un art que desenvolupa la psicomotricitat i coordinació visual i manual potenciant el creixement integral del nen/a. o Objectius educatius: Conèixer i aplicar diferents procediments i tècniques de l’art de teixir (punt de mitja i punt de creu).

Despertar i dinamitzar la imaginació i creativitat, tot entrenant la paciència i concentració. Descobrir la satisfacció d’un oci compartint i respectant els treballs dels companys/es. 
Gaudir manipulant i practicant amb materials nous, coneixent les noves possibilitats que se’ls presenten. 

 Desenvolupar i potenciar l’estima de sí mateix i la capacitat d’expressió a través de la creació. o Metodologia de treball: 
 Aquesta activitat parteix del principi d’aprenentatge participatiu i experimental, potenciant la curiositat en la utilització de diferents materials i tècniques (teixir punt i cosir punt de creu) . Buscant el punt de partida que els sorprengui i motivi, per a què el propi nen /a s’emocioni amb el seu treball, sentint com avancen les seves destreses i sensibilitats.
Està adreçada per a nens/es de 3rEP  fins a l'ESO.
La responsable de l'activitat és la Sandra Valls.


CURS 2018-19